Bluekens Truck en Bus heeft De Groene Pluim ontvangen. Bluekens Truck en Bus is volgens de accreditatiecommissie een inspiratiebron op het gebied van duurzaamheid, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid.

Wethouder Boaz Adank van de gemeente Breda reikte De Groene Pluim onlangs uit aan Jos Bluekens van Bluekens Truck en Bus. We zijn blij met de toekenning van deze stimuleringsprijs voor duurzaamheid. Daar ging een uitgebreide audit aan vooraf.

Bluekens Truck en Bus is koploper

De accreditatiecommissie concludeert dat Bluekens Truck en Bus koploper is op het gebied van duurzaam ondernemen. Als voorloper levert Bluekens Truck en Bus een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de vervoersketen en de toekomst van duurzaam vervoer. We zijn specialist in alternatieve brandstoffen en aandrijflijnen: elektrisch, waterstof en LNG. Bovendien is de aandacht voor duurzaamheid structureel vormgegeven in de organisatie.

Opleiden

Daarnaast stipt de commissie het opleidingsbeleid en de aandacht voor duurzame inzetbaarheid aan. Naast het feit dat jonge mensen worden klaargestoomd om innovatieve ontwikkelingen op het gebied van duurzaam vervoer te servicen, geeft Bluekens Truck en Bus ruimte aan zij-instromers, senioren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Over De Groene Pluim

De Groene Pluim, een initiatief van VNO-NCW Brabant Zeeland, heeft als doel om bedrijven die serieus werk maken van duurzaam ondernemen te erkennen en te waarderen. Het initiatief is tot stand gekomen naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs en het nationaal en provinciale Energieakkoord. Bedrijven die De Groene Pluim krijgen, worden gezien als inspirerende voorbeelden voor andere bedrijven. Bluekens Truck en Bus is het 18e bedrijf dat De Groene Pluim heeft ontvangen.

Meer weten?

Neem contact op met Bluekens Truck en Bus

de-groene-pluim-bluekens-570.jpg