Het aantal ernstige verkeersongevallen waarbij trucks zijn betrokken daalt, maar de veiligheid van kwetsbare weggebruikers moet nog verder worden verbeterd. En er zijn nog veel te weinig truckchauffeurs die hun veiligheidsgordel gebruiken. Dit zijn enkele bevindingen uit het laatste veiligheidsrapport van Volvo Trucks.

“In het 2017 Volvo Trucks Safety Report analyseren en beschrijven we waarom ongevallen met trucks plaatsvinden, hoe ze verlopen en wat kan worden gedaan om het ongevalsrisico en de gevolgen ervan te verminderen. Deze feiten zijn niet alleen belangrijk voor onze eigen productontwikkeling maar voor iedereen die werkt aan veiligere verkeerssituaties”, zegt Peter Wells, hoofd van het Volvo Trucks Accident Research Team.

Het 2017 Volvo Trucks Safety Report is gebaseerd op eigen ongevallenonderzoek door Volvo en op gegevens van verschillende nationale en Europese autoriteiten. Een van de conclusies van het rapport is dat er meer aandacht moet komen voor het verminderen van de risico's van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers, fietsers, bromfietsers en motorrijders.

“In de afgelopen tien jaar is het aantal ernstige verkeersongevallen in Europa waarbij zware trucks zijn betrokken, bijna gehalveerd. Ongevallen met trucks waarbij kwetsbare weggebruikers zijn betrokken, zijn echter niet in dezelfde mate gedaald”, zegt Carl Johan Almqvist, Traffic & Product Safety Director bij Volvo Trucks. “Dit is uiteraard verontrustend.”

Ongeveer 35 procent van de personen met ernstig of fataal letsel dat is veroorzaakt door ongevallen met zware trucks betreft kwetsbare weggebruikers. Met de toenemende verstedelijking en de groei van het aantal mensen en voertuigen op de weg, bestaat het risico dat dit percentage zal stijgen tenzij serieuze actie wordt ondernomen.

“Als we het aantal ongevallen willen terugdringen, moeten we doorgaan met de ontwikkeling van diverse technische oplossingen waarmee de truckchauffeur mogelijke gevaarlijke situaties kan voorkomen. Bovendien moeten alle weggebruikers zich nog beter bewust worden van de risico's die kleven aan verkeersdeelname en hoe we deze het beste kunnen verminderen” - Carl Johan Almqvist.

Voor ongevalspreventie is het cruciaal dat de chauffeur een goed overzicht heeft over de onmiddellijke omgeving van de truck. Naast buitenspiegels, dodehoekspiegels en achteruitrijcamera's heeft Volvo onder andere een oplossing waarbij de chauffeur met behulp van een camera kan zien wat er voor de truck gebeurt aan de kant van de passagier.

Veiligheidsgordel

Om het risico van ongevallen met andere voertuigen te verminderen, zijn Volvo-trucks uitgerust met diverse Active Safety-systemen. Maar als zich een ongeval voordoet, is de veiligheidsgordel het meest beproefde en belangrijkste reddingsmiddel.

“Het rapport laat zien dat nog veel teveel chauffeurs hun veiligheidsgordel niet gebruiken, terwijl we weten dat de helft van de truckchauffeurs die in verkeersongevallen om het leven zijn gekomen, het overleefd zou hebben als ze hun gordel hadden omgedaan”, zegt Carl Johan Almqvist.

Het 2017 Volvo Trucks Safety Report is het tweede externe rapport van het Volvo Accident Research Team.

“De afname van het aantal verkeersongevallen is wereldwijd van cruciaal belang. Daarom willen we onze onderzoeksresultaten op een duidelijke en inzichtelijke wijze delen”, aldus Peter Wells.

Bekijk hier het volledige Volvo Trucks Safety Report

Feiten over het Volvo Trucks Accident Research Team (ART)

ART voert al sinds 1969 onderzoek en analyses uit van verkeersongevallen waarbij trucks zijn betrokken. De ervaring en expertise van ART vormen al bijna 50 jaar de basis voor het streven van Volvo Trucks naar betere voorzieningen op trucks om ongevallen en letsel te voorkomen. Hierdoor behoren Volvo-trucks tot de veiligste op de markt.

safety-dna-570.jpg