Uitstel voor Code 95, coulanceregeling verlengd

De Europese Commissie heeft de coulanceregeling om de gevolgen van de lockdown voor rijbewijzen, theoriecertificaten en Code 95 op te vangen opnieuw verlengd. Dit betekent dat beroepschauffeurs van wie het rijbewijs en de code 95 is verlopen of verloopt tussen 1 juli t/m 31 oktober 2021, 10 maanden langer beroepsmatig kunnen rijden binnen de Europese Unie. Een groot aantal beroepschauffeurs heeft een Code 95 met een verloopdatum op 10 september 2021. Onder andere het CBR heeft aangedrongen op een verlenging van de regeling.

Voor rijbewijzen en Code 95 geldt:

 • Vervaldatum tussen 1 februari 2020 t/m 31 mei 2020: 
  Het rijbewijs en/of de Code 95 is geldig t/m 30 juni 2021
   
 • Vervaldatum tussen 1 juni 2020 t/m 31 augustus 2020: 
  Het rijbewijs en/of de Code 95 is nog 13 maanden geldig vanaf de einddatum op uw rijbewijs
   
 • Vervaldatum tussen 1 september 2020 t/m 30 juni 2021: 
  Het rijbewijs en/of de Code 95 is nog 10 maanden geldig vanaf de einddatum op uw rijbewijs

Voor de beroepschauffeurs komt daarbij:

 • Vervaldatum tussen 1 juli 2021 t/m 31 oktober 2021: 
  Het CDE rijbewijs en/of Code 95 is nog 10 maanden geldig vanaf de verloopdatum op het rijbewijs

Gewijzigde Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders

Om beroepsmatig te mogen blijven rijden moet iedere beroepschauffeur elke vijf jaar 35 uur nascholing volgen (Code 95). Van de 35 uur nascholing moet minimaal 7 uur een praktijktraining zijn. Op 13 september 2021 gaat de gewijzigde Richtlijn vakbekwaamheid in. Wat er wijzigt leest u hier: https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/code-95/nl/gewijzigde-richtlijn-vakbekwaamheid-bestuurders.htm. Houd er bij het plannen van nascholingscursussen ná 13 september 2021 rekening mee dat er vanaf dan andere regels gelden en dat sommige nascholingscursussen dan mogelijk niet kunnen meetellen.

T2013_1243_Large
cursus-code-95-cursus-digitale-tachograaf

Meer informatie over code-95 of ons uitgebreide trainingsprogramma?

Bluekens Truck en Bus biedt in samenwerking met Volvo Trucks een uitgebreid trainingsprogramma dat voldoet aan de EU-richtlijn 2003/59/EG met betrekking tot 35 uur verplichte nascholing van beroepschauffeurs (Code 95). De verschillende trainingen zorgen voor een hogere verkeersveiligheid, lagere kosten voor het transportbedrijf en minder uitstoot van schadelijke stoffen.

Heeft u vragen?