ROC West-Brabant krijgt zijn eigen Truck Academy, op het Radius College in Breda. De Truck Academy's zijn een initiatief van brancheorganisatie BOVAG en hebben als doel toponderwijs te realiseren, onder meer door het verbeteren van de samenwerking tussen het beroepsonderwijs en de praktijk.

Rob Neutelings, voorzitter Raad van Bestuurd a.i. van ROC West-Brabant, Avelien Melaard, voorzitter van de stuurgroep, ondertekenden in het bijzijn van BOVAG en vertegenwoordigers van een aantal dealerbedrijven, waaronder Bluekens Truck en Bus, op 26 januari jl. een convenant voor het opzetten van deze Truck Academy. De West Brabantse Truck Academy is de zevende die wordt opgestart. Er vindt al kennisdeling plaats met de reeds draaiende Truck Academy's, dus het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden.

Hoger plan
Deze vorm van samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven maakt dat het onderwijs nog meer toegespitst wordt op de vraag van de arbeidsmarkt en zelf naar een hoger plan wordt getild. Truckbedrijven kunnen gericht invloed uitoefenen op het curriculum van de opleiding, zodat de aansluiting tussen school en praktijk gegarandeerd is.

Start nieuw schooljaar
De Truck Academy start met ingang van schooljaar 2018-2019 en betreft de opleidingen Bedrijfsautotechnicus, Eerste Bedrijfsautotechnicus en Technisch Specialist Bedrijfsauto's. Via de Academy kunnen studenten zich via extra gastlessen en keuzedelen verder specialiseren.

Rob Neutelings: "Jongeren leren het vak het beste als ze tijdens hun mbo-studie al met één been in de praktijk kunnen staan. De Truck Academy maakt dit mogelijk in de branche van Bedrijfsautotechniek. Dit betekent een win-win situatie voor zowel studenten als bedrijfsleven. Zij hebben zelf invloed op hun toekomstige werknemers die eerst bij het Radius College onderwijs volgen.

Negen locaties
Henk Rotman, voorzitter BOVAH Truckdealers: "We zagen enkele jaren geleden dat bedrijfswagentechniek op maar liefst 26 ROC's in het land werd aangeboden. Met sterk wisselende kwaliteit. BOVAG heeft initiatief genomen tot betere samenwerking tussen het bedrijfsleven en de scholen te komen. En na wat rekenwerk stelden we vast dat het voor de scholen alleen mogelijk is een bedrijfswagentechniek opleiding goed neer te zetten als er ook voldoende studenten zijn. Om die reden hebben we bedacht het aantal locaties terug brengen naar negen locaties, verdeeld over Nederland. Deze aanpak heeft ertoe geleid dat ook de truckimporteurs ons project ondersteunen door leerkrachten bij te scholen en moderne leermiddelen aan te bieden."

Groter gebied
"We vragen de Truck Academy's om wat verder de regio in kijken dan ze gewend zijn, omdat ze met deze opleiding een groter gebied bestrijken. We richten ons ook op de regio Zuid West Nederland. Ook jongeren uit Zeeland zijn van harte welkom op Truck Academy in Breda. We maken specifieke afspraken over de opvang en instroom van heel jonge studenten. En we helpen eventueel met reisperikelen. Dat speelt met name voor jongeren uit Zeeuws-Vlaanderen", aldus Rotman. Truck_Academy_Large.jpg