Rijdt u in Duitsland met uw trucks? Dan betaalt u sinds 1 december 2023 meer Maut. Dat komt omdat er een CO2-toeslag in rekening wordt gebracht. Wat is er gewijzigd? En hoe voorkomt u dat u te veel tol betaalt? 7 vragen en antwoorden.

1. Wat is er veranderd?

Het Duitse toltarief per kilometer wordt berekend op basis van een aantal factoren zoals de geluidsbelasting, het aantal assen en luchtverontreiniging. Sinds 1 december wordt het toltarief ook mede bepaald op basis van de CO2-uitstoot van een truck. Daarmee wil de Duitse overheid het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen stimuleren.

2. Hoe wordt de CO2-toeslag berekend?

Om de CO2-toeslag te berekenen, worden trucks ingedeeld in een CO2-emissieklasse. Hoe hoger de uitstoot van CO2, hoe hoger de Maut. Er zijn vijf CO2-klassen: klasse 1 is het duurst, klasse 5 het goedkoopst. Hier vallen emissievrije voertuigen onder, zoals elektrische trucks.

3. Wat moet u doen?

Toll Collect heeft alle geregistreerde voertuigen automatisch in de duurste CO2-emissieklasse 1 ingedeeld. Maar wellicht vallen uw trucks in een goedkopere klasse. U moet er zelf voor zorgen dat u de juiste gegevens doorgeeft aan Toll Collect zodat uw trucks in de juiste categorie worden ingedeeld. Via het klantenportaal op www.toll-collect.de kunt u checken in welke categorie uw trucks vallen. Hier kunt u ook de gegevens van uw trucks aanpassen.

4. In welke klasse valt mijn truck?

Is een truck voor het eerst geregistreerd vóór 1 juli 2019? Dan valt deze hoogstwaarschijnlijk onder CO2-emissieklasse 1. Heeft u een jongere truck? Sommige vrachtwagens die na 1 juli 2019 zijn geregistreerd, kunnen in een gunstiger CO2-emissieklasse met dus een lager Maut-tarief vallen. Daarom is het verstandig om gegevens goed te controleren en waar nodig aan te passen.

5. Wat is het verschil? Een rekenvoorbeeld

Als voorbeeld nemen we twee Euro 6-trucks in de gewichtsklasse 12 tot 18 ton. Valt deze truck in emissieklasse 1? Dan betaalt u 24 cent Maut per kilometer. Valt deze truck in emissieklasse 4? Dan is het toltarief 19 cent per kilometer.

6. Hoe weet ik wat de CO2-emissie van mijn truck is?

Daarvoor heeft u een aantal gegevens nodig, zoals het kentekenbewijs deel 1 en de CO2-score van uw truck. Deze score kunt u terugvinden op de voertuigdocumenten, zoals de conformiteitsverklaring (COC) die u bij de levering van de truck hebt gekregen. Op het COC-document staat op regel 49.5 de zogeheten VECTO-score vermeld. De VECTO-score geeft de CO2-uitstoot van het voertuig weer. Die gegevens kunt u invullen in het klantenportaal www.toll-collect.de. Op basis daarvan bepaalt Toll Collect in welke CO2-emisisieklasse de truck valt.

 

Alle trucks die geen VECTO-score hebben, vallen in klasse 1. Ook als u de voertuiggegevens niet invoert in het klantenportaal van Toll Collect, wordt de truck automatisch ingedeeld in de duurste klasse 1.

7. Wat verandert er nog meer?

Vanaf 1 januari 2024 moet er ook Maut worden betaald voor trucks die rijden op LNG en CNG. De vrijstelling die de afgelopen jaren voor deze trucks gold, is vervallen. Verder wordt vanaf 1 juli 2024 de tolgrens verlaagd van 7,5 ton naar 3,5 ton. Vanaf die datum moet ook voor lichtere bedrijfswagens Maut worden betaald.

 

Meer weten?

Op www.toll-collect.de vindt u meer informatie en de actuele toltarieven. Heeft u vragen?

Neem contact met ons op