Vanaf 1 januari 2019 moeten in de EU geleverde nieuwe zware trucks voorzien worden van een verklaring over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Dit heeft tot doel om het voor kopers gemakkelijker te maken om zuinige voertuigen met minder negatieve effecten op het klimaat aan te schaffen, waardoor de uitstoot van het vrachtverkeer daalt. Volvo Trucks ziet deze nieuwe eisen als een positieve bijdrage aan de middelen waarmee de sector nu al werkt.

“De verklaringen bieden aan onze klanten eenvoudig te begrijpen en goed vergelijkbare informatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Deze kunnen als leidraad dienen bij de keuze van een vrachtwagen”, aldus Lars Mårtensson, Director Environment and Innovation bij Volvo Trucks. “Het belangrijkste is echter dat de focus nu nog meer op brandstofefficiency en klimaatimpact komt te liggen. Dat is een cruciaal aspect voor de automobielindustrie, de transportsector en de samenleving in haar geheel.”

“Sinds het begin van de jaren '90 zijn we erin geslaagd om het brandstofverbruik voor nieuwe vrachtwagens met een vijfde* te verminderen en elk jaar zetten we deze dalende trend door".

Volgens het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change van de VN) is zwaar wegtransport verantwoordelijk voor circa zes procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, en de sector is in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen.

“Daarom hopen we dat de nieuwe richtlijnen ook worden aangevuld met economische stimuleringsmaatregelen die het aantrekkelijk maken voor transportbedrijven om oudere voertuigen te vervangen door nieuwe, zuinigere vrachtwagens met lagere CO2-emissies”, vervolgt Lars Mårtensson.

Op dit moment zijn er nog geen beslissingen genomen in verband met belastingen of stimuleringsmaatregelen verbonden aan de nieuwe verklaringsvereisten. Volgens het scenario in 'A European Strategy for Low Emission Mobility' van de EU wordt echter aangenomen dat de CO2- emissies van het goederenverkeer over de weg met gemiddeld 1,5 procent per jaar zullen afnemen tot 2030.

Brandstofefficiency

Natuurlijk is brandstofefficiency niets nieuws: niet voor vrachtwagenfabrikanten en niet voor transportbedrijven. Voor een gemiddeld internationaal transportbedrijf is brandstof goed voor ca. 1/3 van zijn variabele kosten. Daarom zijn alle maatregelen die het brandstofverbruik kunnen verlagen interessant vanuit een economisch perspectief. Met een goede brandstofefficiency sta je als fabrikant sterker.

“Brandstofefficiency is voor Volvo Trucks al zeer lang tijd belangrijk”, gaat Lars Mårtensson verder. “Sinds het begin van de jaren '90 zijn we erin geslaagd om het brandstofverbruik voor nieuwe vrachtwagens met een vijfde* te verminderen en elk jaar zetten we deze dalende trend door. Het verbeteren van de brandstofefficiency is ook het belangrijkste wat we kunnen doen om de klimaatimpact van het voertuig te beperken.”

Startpunt

“Ook onze klanten hechten veel waarde aan het verbeteren van brandstofefficiency. Heel wat transportbedrijven hebben op het gebied van brandstofbesparende maatregelen al een lange weg afgelegd, terwijl anderen er niet altijd evenveel prioriteit aan hebben kunnen geven. De nieuwe verplichte verklaringen kunnen vooral voor deze laatste groep een handig instrument zijn bij de keuze van een vrachtwagen”, aldus Lars Mårtensson.

“De verklaring is een goed startpunt dat de juiste richting aanwijst, maar deze toont niet het hele plaatje. Om het brandstofverbruik en de klimaatimpact zoveel mogelijk te beperken in verhouding tot de te verrichten transportinzet, moet elke vrachtwagen juist zijn gespecificeerd en met de juiste soft-offers worden aangeboden. Aandacht voor chauffeurstrainingen in zuinig rijden en geavanceerde transportplanningtools zijn voorbeelden van acties die enorme positieve effecten kunnen hebben. Het is steeds ons doel om een alomvattende oplossing te creëren, die transport zo efficiënt mogelijk maakt voor onze klanten. Dat komt ook het milieu ten goede”, besluit Lars Mårtensson.

Feiten

Vanaf 1 januari 2019 wordt het in de EU wettelijk verplicht om nieuwgeproduceerde vrachtwagens te voorzien van een verklaring met betrekking tot het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Deze wet wordt in een aantal stappen ingevoerd voor verschillende types zware voertuigen.

Voor elk individueel voertuig wordt een unieke verklaring met brandstofverbruikswaarden en CO2-emissies afgegeven, berekend op de fabrieksspecificaties en het transportsegment.

Als basis voor de aangegeven waarden wordt een EU-gecertificeerd en gestandaardiseerd proces voor het simuleren van rijcycli gebruikt.

*Vergelijking tussen een Volvo F12 uit 1991 en een Volvo FH uit 2016

Meer weten over brandstofefficiency?

Neem contact op met uw Bluekens Truck en Bus-vestiging

verbruik-en-co2-uitstoot-zware-trucks-570x380.jpg