Transportbedrijven die rijden met een Volvo LNG-truck zijn vanaf 1 januari voordeliger uit aan de pomp. Er geldt vanaf dan een compensatie van 18,7 eurocent per kilogram LNG. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Subsidieregeling LNG officieel bekrachtigd.

De LNG-stimuleringsregeling geldt in 2020 en 2021. Naast de milieuwinst die een LNG-truck oplevert, draagt de regeling bij aan een positieve businesscase en wordt de overstap naar een LNG-truck nog aantrekkelijker.

Hoe werkt de regeling?

De regeling gaat in op 1 januari 2020 en sluit op 31 december 2021. De compensatie bedraagt 18,7 eurocent per kilogram LNG, die direct in de pompprijs wordt verrekend door tankstation-eigenaren/-exploitanten. De regeling is een vervolg op de LNG-accijnsteruggaveregeling die tot en met vorig jaar gold en is bedoeld om het gebruik van LNG te stimuleren. De subsidieregeling sluit aan op het Klimaatakkoord, waarin het verduurzamen van het wegvervoer als doel is opgenomen.

De voordelen van Volvo LNG-trucks

De maatregel telt op bij de financiële en milieuvoordelen die het rijden op LNG al met zich meebrengt. In Duitsland hoeft voor trucks die op LNG rijden geen Maut te worden betaald en in België is LNG vrijgesteld van de accijns op brandstoffen. Bovendien stoten Volvo LNG-trucks aanzienlijk minder CO2 uit dan dieseltrucks. Recente tests van onderzoeksinstituut TNO hebben laten zien dat met een Volvo FH LNG een CO2-reductie tot 23% gerealiseerd kan worden. Met de overstap naar bio-LNG is zelfs een reductie tot 100% mogelijk.

Meer weten?

Benieuwd naar de voordelen van rijden op alternatieve brandstoffen?

Neem contact op met Bluekens Truck en Bus

Meer over Volvo LNG

Alternatieve brandstoffen

pb-volvo-trucks-lng-tanken-570.jpg