Bluekens Truck en Bus b.v. in Breda opent begin 2014 in samenwerking met " target="_blank">Ziegler Brandweertechniek b.v. een nieuw servicepunt om tegemoet te komen aan de eisen en wensen van de brandweerkorpsen in Midden-, West- en Zuid-Nederland.

“Door het openen van dit servicepunt kunnen we onze klanten van de brandweerorganisaties in Midden-, West- en Zuid-Nederland optimaal van dienst zijn," aldus directeur René Pol van Ziegler Brandweertechniek. Bluekens Truck en Bus b.v. is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden voor wat betreft het chassis-gedeelte en Peter Rademaker (service coördinator) zal namens brandweeropbouwer Ziegler Brandweertechniek zorgdragen voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

“Klanten kunnen bij ons terecht voor alle voorkomende werkzaamheden aan brandweermaterieel in de breedste zin van het woord," onderstreept René Pol. Er wordt gewerkt volgens het one-stop-shopping principe.
Het complete onderhoud van chassis en opbouw vindt gelijktijdig plaats onder één dak. Uiteraard is er ook voorzien in een 24/7 nooddienst voor spoedeisende reparaties.

Voor veiligheidskeuringen van het brandweermaterieel kunnen de brandweerkorpsen ook terecht bij Bluekens Truck en Bus. Keuringen worden uitgevoerd volgens het AMTeK keurmeesterschap, zodat er wordt geconformeerd aan de Arboregelgeving, waarbij voldaan kan worden aan de verplichting om minimaal één maal per jaar alle arbeidsmiddelen te keuren.

Contactgegevens servicepunt:
 Tinstraat 1, 
4823 AA BREDA logogoudrood.png