Toekomstbestendig personeelsbeleid

Toekomstbestendig personeelsbeleid

De ontwikkeling van onze medewerkers is een belangrijke pijler onder de groei van Bluekens Truck & Bus. Met behulp van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid hebben we, samen met alle medewerkers, een traject ingezet voor toekomstbestendig personeelsbeleid. De kern van dit traject was om goede aansluiting vinden op elkaars wensen en eisen. Hierdoor is een meer competentiegerichte en flexibele organisatie ontstaan met meer interne mobiliteit, waarin werknemers meer mogelijkheden krijgen voor om hun talenten te ontwikkelen en hun capaciteiten te benutten.

Socialer Ondernemen

Bluekens Truck en Bus staat op de tweede trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit betekent dat we ruim bovengemiddeld presteren om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door binnen Bluekens Truck en Bus werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers, klanten en relaties te stimuleren om sociaal te ondernemen.

De PSO is een keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt.
Wilt u meer weten? In deze animatie wordt de PSO in twee minuten uitgelegd!

EU project