Veilig werken als chauffeur in distributie

Veilig werken als chauffeur in distributie

De training Veilig werken als chauffeur is een theoretische training over veilig rijden en werken, die leidt tot een hogere veiligheid voor de chauffeur en zijn medeweggebruikers.

Nadruk op veiligheid in distributie

Chauffeurs in het distributie werkgebied hebben te maken met veel omstandigheden gedurende de werkdag. Men rijdt vaak door bebouwde en drukke gebieden, dit zorgt voor de nodige uitdagingen. In de training Veilig Werken als chauffeur ligt de nadruk op de omstandigheden waarmee chauffeurs te maken hebben tijdens het distributiewerk.

Veiligheid centraal

Het rijden in drukke gebieden verhoogt het risico op ongevallen. Volvo kent inmiddels diverse veiligheidssystemen om de risico's te beperken. Het trainingsmateriaal is ontwikkeld op basis van de veiligheidsonderzoeken van Volvo.

Één trainingsdag met theorie en praktijk

De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte en telt voor 7 theorie uren voor de Code 95. Per dag kunnen 8 of 16 chauffeurs worden getraind.

In het praktijkgedeelte zal worden stilgestaan bij dagelijkse controle van de truck & de opbouw, spiegelafstelling, in- en uitstappen en manoeuvreren.

Tijdens het theoriegedeelte komt de stand van zaken van het veiligheidsbeleid en de statistieken aanbod. Ook wordt de ken nis van verkeersveiligheid opgefrist en verrijkt.

Trainingdetails:

Trainingtitel Veilig werken als chauffeur - distributie (U25)
Code 95 uren 7 uur (theorie)
Trainingsmethode Klassikaal / training in truck
Prijs € 200,-

Inhoud

  • Juist inschatten van risicovolle situaties
  • Vergroting van het veiligheidsbewustzijn
  • Toepassen van veiligheidstechnieken
  • Voorkomen van incidenten en ongevallen
  • Omgang met de (veiligheids)techniek van het specifieke voertuig

Voordelen

  • Meer kennis van veiligheid
  • Betere beheersing van Volvo-veiligheidssystemen in de truck
  • Optimaler gebruik van de truck
  • Beter kunnen manoevreren

De inschrijving voor deze training zit op dit moment dicht. Wilt u deze training aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Training aanvragen

Terug naar Cursussen Code 95