Toekomstbestendig personeelsbeleid

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers.

De ontwikkeling van onze medewerkers is een belangrijke pijler onder de groei van Bluekens Truck & Bus. Met behulp van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid hebben we, samen met alle medewerkers, een traject ingezet voor toekomstbestendig personeelsbeleid. De kern van dit traject was om goede aansluiting vinden op elkaars wensen en eisen. Hierdoor is een meer competentiegerichte en flexibele organisatie ontstaan met meer interne mobiliteit, waarin werknemers meer mogelijkheden krijgen voor om hun talenten te ontwikkelen en hun capaciteiten te benutten.

EU project

Bluekens Truck en Bus is servicepartner van